İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Sanal emlakçılara yetki belgesi verilmeyecek!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlak sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin 5 Aralık'a kadar yetki belgesi alması gerekiyor. Belge almayan işletmeler için ise cezai yaptırımlar uygulanacak

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme izni alması gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ile temsilci olarak belirlenen kişi, gayrimenkulü tüzel kişinin adına kiralayabiliyor yada satabiliyor.

Sanal ofislere belge verilmeyecek

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında emlakçılık yapma faaliyetleri düzenleniyor. Yönetmeliğe göre ayrıca site yönetimlerinin emlakçılık faaliyetinde bulunmalarının önüne geçilecek. Özellikle sanal ofislerde vergi kaydı oluşturan, bağımsız bölüm olarak ayrı bir yeri olmayan işletmelere de yetki belgesi verilmeyecek.

Son tarih 5 Aralık

Yetki belgesi alınması için son tarih 5 Aralık olarak açıklandı. Bu tarihten sonra cezai yaptırımlar söz konusu olacağından, yetki belgesi olmayanlar taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunamayacak. Yetki her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve 5 yıl süreyle geçerli olacak. 

Belgeler de yüklenmeli

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınan başvurularda yüklenecek belgelerin doğru ve eksikisiz doldurulması gerekiyor. Sistem üzerinde irket seçimi yapıldıktan sonra diploma,taşınmaz ticareti sertifikası ve meslek odası kayıt belgelerinin yüklenmesi gerekiyor.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak için şartlar

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak isteyen kişi ya da firmaların, on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekiyor. 
Kategoriler
+90 252 313 4447

kutup-yildizi.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir